Van điều khiển

Dùng cho bình khởi động và bình khí ni tơ, phá hủy lá đồng tại bình khí.

Kích thước 6A
Áp suất làm việc 1.8MPa
Chất liệu Đồng thau (KS D 5101 C3771)