Báo cháy thông thường

 • Tủ báo cháy 2 kênh
  Thông tin chi tiết:

  2 kênh báo cháy thông thường không mở rộng. Mỗi kênh tối đa 32 đầu báo và / hoặc MCP.

  1 đường giám sát bằng âm thanh

  3 đầu ra báo động / báo lỗi bằng rơ le

  1 chương trình thu lập trình được.

  Có tin hiệu cảnh báo trước báo động.

  Sử dụng 2 ắc quy 12V / 4Ah lắp bên trong.

 • Bảng điều khiển từ xa
  Thông tin chi tiết:

  Kết nối RS-485, màn hình hiển thị 160 ký tự. Bàn phím điểu khiển

 • Đầu báo khói quang
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình, 1 đèn LED. Tiêu chuẩn EN54-7, CE theo CPD

 • Đầu báo nhiệt cố định + gia tăng
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình, T° = 62°C, + 9°C/min, 1 đèn LED. Tiêu chuẩn EN54-5, CE theo CPD

 • Đầu báo nhiệt cố định 62°C
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình,T° = 62°C,1 đèn LED. Tiêu chuẩn EN54-5, CE theo CPD

 • Đầu báo nhiệt cố định 75
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình,T° = 75°C,1 đèn LED. Tiêu chuẩn EN54-5, CE theo CPD

 • Đầu báo khói quang
  Thông tin chi tiết:

  Cho hệ thống loại an toàn 12V, được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 • Đầu báo nhiệt cố định + gia tăng
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình. T° = 62°C, + 9°C/min.

  Cho hệ thống loại an toàn 12V. Được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 • Đầu báo nhiệt cố định 62
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình,T° = 62°C.  Cho hệ thống loại an toàn 12V. Được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 • Đầu báo nhiệt cố định 75
  Thông tin chi tiết:

  Kiểu điển hình,T° = 75°C.  Cho hệ thống loại an toàn 12V. Được sử dụng với card rơ le R05, báo động đã được chốt hoặc tự động thu hồi được (phiên bản AR)

 • Đế đầu báo 4”
  Thông tin chi tiết:

  Sử dụng cho cả đầu báo thường và đầu báo địa chỉ

 • Đế âm trần 6”
  Thông tin chi tiết:

  Sử dụng lắp đặt âm trần (không bao gồm đế)

  Loại đầu báo 05

 • Card rơ le 4 đường
  Thông tin chi tiết:
 • Tủ báo cháy 248 kênh
  Thông tin chi tiết:
  • Có sẵn 16 kênh trên tủ, mở rộng lên tới 248 kênh
  • Mỗi kênh tối đa 32 đầu báo và / hoặc MCP.
  • Tích hợp cho 32 khu vực (báo động, báo lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra..)
  • Rơ le báo động/báo lỗi
  • Một đường theo dõi âm thanh
  • 3 đường ra rơ le và 1 chương trình thu lập trình được.
  • Quản lý cảnh báo trước báo động
  • Nguồn 02 ắc quy 12v/12Ah
 • Card rơ le 2 đường ra
  Thông tin chi tiết:

  Mô đun 2 đầu ra RELAY, tiếp điểm NO-NC 30V / 1A . Mô đun được cắm bên trong tủ báo cháy ALPHA2

 • Card dập lửa 1 vùng
  Thông tin chi tiết:

  Bo mạch này cho phép tủ báo cháy ALPHA 4/8/12 thêm chức năng dặp cháy

  Được sử dụng để quản lý 1 kênh chứa cháy.

  Theo dõi tất cả phần tử trên kênh : Thiết bị bình chữa cháy, Đèn báo thoát hiểm, Nút xả khí, Nút dừng, công tăc áp suất.

Thứ tự: Trang 12Trang tiếp