Sewoong - Hàn Quốc

 • Van báo tự động 65A ( Alarm Valve D65)
  Thông tin chi tiết:

  Van cảnh báo tự động là một thiết bị cảm biến dòng nước sử dụng  cho hệ thống phun chữa cháy dạng ẩm, chủ yếu được sử dụng nhiều trong  các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng. Khi áp suất nước trong cả ống 1 và 2  tăng áp và có ít nhất 1 vòi phun được mở thì nước sẽ phun ra, phát tín hiệu  báo cháy. Một thiết bị hẹn giờ gắn trên công tắc cảnh báo giúp tránh lỗi hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong ống.

  Khi có ít nhất 1 đầu phun không mở (trường hợp không phải cháy) thì sẽ không báo động, đồng thời còn được tích  hợp tính năng kiểm tra giúp tự động làm đầy áp lực trong ống số 2.
  Được thiết kế để có thể lắp đặt ở những không gian nhỏ hẹp
  Xả nước được đặt ở vị trí thấp nhất để dễ dàng loại bỏ các chất lạ bám trên sheet
  Delayed timer được trang bị trên công tắc cảnh báo để ngăn ngừa tình trạng hoạt động sai do thay đổi áp suất nước.

  Size
   
  카달로그-Model11.jpg

  SIZE

  L

  B1

  B2

  C1

  C2

  H1

  PT

  125A

  201

  181

  169

  369

  250

  316

  25A

  150A

  213

  190.5

  191

  400

  251

  350

   

   Specification

   

  ∙ Alarm Valve   

                                                         

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical

  Materials

  Body,Bonnet

  Disc

  Seat ring

  Packing

  Dactile Castiron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Alarm Switch   

   

  Elec.

  DC 24V + LED ON/OFF LAMP

  Connect

  PT 1″(25A)

  Retard

  4~6 sec

  Materials

  Body

  Base

  Cover

  C3771BE

  SS 41

  ABS

   

 • Van báo tự động 80A ( Alarm Valve D80)
  Thông tin chi tiết:

  Van cảnh báo tự động là một thiết bị cảm biến dòng nước sử dụng  cho hệ thống phun chữa cháy dạng ẩm, chủ yếu được sử dụng nhiều trong  các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng. Khi áp suất nước trong cả ống 1 và 2  tăng áp và có ít nhất 1 vòi phun được mở thì nước sẽ phun ra, phát tín hiệu  báo cháy. Một thiết bị hẹn giờ gắn trên công tắc cảnh báo giúp tránh lỗi hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong ống.

  Khi có ít nhất 1 đầu phun không mở (trường hợp không phải cháy) thì sẽ không báo động, đồng thời còn được tích  hợp tính năng kiểm tra giúp tự động làm đầy áp lực trong ống số 2.
  Được thiết kế để có thể lắp đặt ở những không gian nhỏ hẹp
  Xả nước được đặt ở vị trí thấp nhất để dễ dàng loại bỏ các chất lạ bám trên sheet
  Delayed timer được trang bị trên công tắc cảnh báo để ngăn ngừa tình trạng hoạt động sai do thay đổi áp suất nước.

  Size
   
  카달로그-Model11.jpg

  SIZE

  L

  B1

  B2

  C1

  C2

  H1

  PT

  125A

  201

  181

  169

  369

  250

  316

  25A

  150A

  213

  190.5

  191

  400

  251

  350

   

   Specification

   

  ∙ Alarm Valve   

                                                         

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical

  Materials

  Body,Bonnet

  Disc

  Seat ring

  Packing

  Dactile Castiron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Alarm Switch   

   

  Elec.

  DC 24V + LED ON/OFF LAMP

  Connect

  PT 1″(25A)

  Retard

  4~6 sec

  Materials

  Body

  Base

  Cover

  C3771BE

  SS 41

  ABS

   

 • Van báo tự động 100A ( Alarm Valve D100)
  Thông tin chi tiết:

  Van cảnh báo tự động là một thiết bị cảm biến dòng nước sử dụng  cho hệ thống phun chữa cháy dạng ẩm, chủ yếu được sử dụng nhiều trong  các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng. Khi áp suất nước trong cả ống 1 và 2  tăng áp và có ít nhất 1 vòi phun được mở thì nước sẽ phun ra, phát tín hiệu  báo cháy. Một thiết bị hẹn giờ gắn trên công tắc cảnh báo giúp tránh lỗi hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong ống.

  Khi có ít nhất 1 đầu phun không mở (trường hợp không phải cháy) thì sẽ không báo động, đồng thời còn được tích  hợp tính năng kiểm tra giúp tự động làm đầy áp lực trong ống số 2.
  Được thiết kế để có thể lắp đặt ở những không gian nhỏ hẹp
  Xả nước được đặt ở vị trí thấp nhất để dễ dàng loại bỏ các chất lạ bám trên sheet
  Delayed timer được trang bị trên công tắc cảnh báo để ngăn ngừa tình trạng hoạt động sai do thay đổi áp suất nước.

  Size
   
  카달로그-Model11.jpg

  SIZE

  L

  B1

  B2

  C1

  C2

  H1

  PT

  125A

  201

  181

  169

  369

  250

  316

  25A

  150A

  213

  190.5

  191

  400

  251

  350

   

   Specification

   

  ∙ Alarm Valve   

                                                         

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical

  Materials

  Body,Bonnet

  Disc

  Seat ring

  Packing

  Dactile Castiron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Alarm Switch   

   

  Elec.

  DC 24V + LED ON/OFF LAMP

  Connect

  PT 1″(25A)

  Retard

  4~6 sec

  Materials

  Body

  Base

  Cover

  C3771BE

  SS 41

  ABS

   

 • Van báo tự động 125A ( Alarm Valve D125)
  Thông tin chi tiết:

  Van cảnh báo tự động là một thiết bị cảm biến dòng nước sử dụng  cho hệ thống phun chữa cháy dạng ẩm, chủ yếu được sử dụng nhiều trong  các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng. Khi áp suất nước trong cả ống 1 và 2  tăng áp và có ít nhất 1 vòi phun được mở thì nước sẽ phun ra, phát tín hiệu  báo cháy. Một thiết bị hẹn giờ gắn trên công tắc cảnh báo giúp tránh lỗi hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong ống.

  Khi có ít nhất 1 đầu phun không mở (trường hợp không phải cháy) thì sẽ không báo động, đồng thời còn được tích  hợp tính năng kiểm tra giúp tự động làm đầy áp lực trong ống số 2.
  Được thiết kế để có thể lắp đặt ở những không gian nhỏ hẹp
  Xả nước được đặt ở vị trí thấp nhất để dễ dàng loại bỏ các chất lạ bám trên sheet
  Delayed timer được trang bị trên công tắc cảnh báo để ngăn ngừa tình trạng hoạt động sai do thay đổi áp suất nước.

  Size
   
  카달로그-Model11.jpg

  SIZE

  L

  B1

  B2

  C1

  C2

  H1

  PT

  125A

  201

  181

  169

  369

  250

  316

  25A

  150A

  213

  190.5

  191

  400

  251

  350

   

   Specification

   

  ∙ Alarm Valve   

                                                         

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical

  Materials

  Body,Bonnet

  Disc

  Seat ring

  Packing

  Dactile Castiron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Alarm Switch   

   

  Elec.

  DC 24V + LED ON/OFF LAMP

  Connect

  PT 1″(25A)

  Retard

  4~6 sec

  Materials

  Body

  Base

  Cover

  C3771BE

  SS 41

  ABS

   

 • Van báo tự động 150A ( Alarm Valve D150)
  Thông tin chi tiết:

  Van cảnh báo tự động là một thiết bị cảm biến dòng nước sử dụng  cho hệ thống phun chữa cháy dạng ẩm, chủ yếu được sử dụng nhiều trong  các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng. Khi áp suất nước trong cả ống 1 và 2  tăng áp và có ít nhất 1 vòi phun được mở thì nước sẽ phun ra, phát tín hiệu  báo cháy. Một thiết bị hẹn giờ gắn trên công tắc cảnh báo giúp tránh lỗi hoạt động do sự thay đổi áp suất bên trong ống.

  Khi có ít nhất 1 đầu phun không mở (trường hợp không phải cháy) thì sẽ không báo động, đồng thời còn được tích  hợp tính năng kiểm tra giúp tự động làm đầy áp lực trong ống số 2.
  Được thiết kế để có thể lắp đặt ở những không gian nhỏ hẹp
  Xả nước được đặt ở vị trí thấp nhất để dễ dàng loại bỏ các chất lạ bám trên sheet
  Delayed timer được trang bị trên công tắc cảnh báo để ngăn ngừa tình trạng hoạt động sai do thay đổi áp suất nước.

  Size
   
  카달로그-Model11.jpg

  SIZE

  L

  B1

  B2

  C1

  C2

  H1

  PT

  125A

  201

  181

  169

  369

  250

  316

  25A

  150A

  213

  190.5

  191

  400

  251

  350

   

   Specification

   

  ∙ Alarm Valve   

                                                         

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical

  Materials

  Body,Bonnet

  Disc

  Seat ring

  Packing

  Dactile Castiron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Alarm Switch   

   

  Elec.

  DC 24V + LED ON/OFF LAMP

  Connect

  PT 1″(25A)

  Retard

  4~6 sec

  Materials

  Body

  Base

  Cover

  C3771BE

  SS 41

  ABS

   

 • Van tín hiệu điện 80A ( Deluge Valve D80)
  Thông tin chi tiết:

  Pre-action Valve (dạng mở) là thiết bị cảm nhận dòng nước sử
  dụng trong hệ thống phun khô. Nó còn được sử dụng trong các thiết bị đầu phun dạng đóng, mở và thiết bị chữa cháy dạng hơi.
  Pre-action valve rất dễ thao tác nên thuận tiện trong việc quản lý, bảo trì
  Trong trường hợp khẩn cấp, van bi điện tử có thể được mở bằng tay
  Pre-action valve là dạng van mở, hoạt động bởi bộ cảm biến và sẽ duy trì trạng thái mở van cho đến khi van đóng mở số 1 được khóa lại

  제목 없음11.jpg

  SIZE

  H1

  L

  C1

  C2

  PT

  80A

  240

  180

  260

  200

           

  32A

  100A

  265

  190

  280

  220

  125A

  305

  220

  290

  220

  150A

  326

  220

  300

  220

   

   

  ■ Specification

  ∙ Pre-Action Valve

   

  Model No.

  SWPAV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical / Horizontal

  Materials

  Body, Disc

  Guide, Seat ring

  Diaphragm, Packing

  Duct Cast Iron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Electric Parts

      

  Part name

  Motor Valve

  Alarm Switch

  Voltage

  DC 24V

  DC 24V

  Connect

  PT 1/2’’

  PT1/4’’

   

 • Van tín hiệu điện 100A ( Deluge Valve D100)
  Thông tin chi tiết:

  Pre-action Valve (dạng mở) là thiết bị cảm nhận dòng nước sử
  dụng trong hệ thống phun khô. Nó còn được sử dụng trong các thiết bị đầu phun dạng đóng, mở và thiết bị chữa cháy dạng hơi.
  Pre-action valve rất dễ thao tác nên thuận tiện trong việc quản lý, bảo trì
  Trong trường hợp khẩn cấp, van bi điện tử có thể được mở bằng tay
  Pre-action valve là dạng van mở, hoạt động bởi bộ cảm biến và sẽ duy trì trạng thái mở van cho đến khi van đóng mở số 1 được khóa lại

  제목 없음11.jpg

  SIZE

  H1

  L

  C1

  C2

  PT

  80A

  240

  180

  260

  200

           

  32A

  100A

  265

  190

  280

  220

  125A

  305

  220

  290

  220

  150A

  326

  220

  300

  220

   

   

  ■ Specification

  ∙ Pre-Action Valve

   

  Model No.

  SWPV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical / Horizontal

  Materials

  Body, Disc

  Guide, Seat ring

  Diaphragm, Packing

  Duct Cast Iron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Electric Parts

      

  Part name

  Motor Valve

  Alarm Switch

  Voltage

  DC 24V

  DC 24V

  Connect

  PT 1/2’’

  PT1/4’’

 • Van tín hiệu điện 125A ( Deluge Valve D125)
  Thông tin chi tiết:

  Pre-action Valve (dạng mở) là thiết bị cảm nhận dòng nước sử
  dụng trong hệ thống phun khô. Nó còn được sử dụng trong các thiết bị đầu phun dạng đóng, mở và thiết bị chữa cháy dạng hơi.
  Pre-action valve rất dễ thao tác nên thuận tiện trong việc quản lý, bảo trì
  Trong trường hợp khẩn cấp, van bi điện tử có thể được mở bằng tay
  Pre-action valve là dạng van mở, hoạt động bởi bộ cảm biến và sẽ duy trì trạng thái mở van cho đến khi van đóng mở số 1 được khóa lại

  제목 없음11.jpg

  SIZE

  H1

  L

  C1

  C2

  PT

  80A

  240

  180

  260

  200

           

  32A

  100A

  265

  190

  280

  220

  125A

  305

  220

  290

  220

  150A

  326

  220

  300

  220

   

   

  ■ Specification

  ∙ Pre-Action Valve

   

  Model No.

  SWPV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical / Horizontal

  Materials

  Body, Disc

  Guide, Seat ring

  Diaphragm, Packing

  Duct Cast Iron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Electric Parts

      

  Part name

  Motor Valve

  Alarm Switch

  Voltage

  DC 24V

  DC 24V

  Connect

  PT 1/2’’

  PT1/4’’

 • Van tín hiệu điện 150A ( Deluge Valve D150)
  Thông tin chi tiết:

  Pre-action Valve (dạng mở) là thiết bị cảm nhận dòng nước sử
  dụng trong hệ thống phun khô. Nó còn được sử dụng trong các thiết bị đầu phun dạng đóng, mở và thiết bị chữa cháy dạng hơi.
  Pre-action valve rất dễ thao tác nên thuận tiện trong việc quản lý, bảo trì
  Trong trường hợp khẩn cấp, van bi điện tử có thể được mở bằng tay
  Pre-action valve là dạng van mở, hoạt động bởi bộ cảm biến và sẽ duy trì trạng thái mở van cho đến khi van đóng mở số 1 được khóa lại

  제목 없음11.jpg

  SIZE

  H1

  L

  C1

  C2

  PT

  80A

  240

  180

  260

  200

           

  32A

  100A

  265

  190

  280

  220

  125A

  305

  220

  290

  220

  150A

  326

  220

  300

  220

   

   

  ■ Specification

  ∙ Pre-Action Valve

   

  Model No.

  SWPV – 1

  Size

  65A

  80A

  100A

  125A

  150A

  Working Pressure

  1 Mpa (1.5 ~ 14kg/)

  Test Pressure

  2 Mpa (20kg/)

  Installations

  Vertical / Horizontal

  Materials

  Body, Disc

  Guide, Seat ring

  Diaphragm, Packing

  Duct Cast Iron

  STS304

  N.B.R

   

  ∙ Electric Parts

      

  Part name

  Motor Valve

  Alarm Switch

  Voltage

  DC 24V

  DC 24V

  Connect

  PT 1/2’’

  PT1/4’’

 • Đầu phun Sprinkler quay ngang tường
  Thông tin chi tiết:

  Là loại đầu phun quay ngang tường mà chất lỏng giản nở được đóng  kín trong bóng thủy tinh đặc biệt, khi xảy ra hỏa hoạn nhiệt độ  xung quanh tăng lên làm cho chất lỏng trong bóng thủy tinh bị  giản nở và làm cho thủy tinh vỡ ra, và thoát nước ra ngoài.

  ■ Specification

   

  Model No. SWH-1 SWH-2
  Working Temperature 68˚C 93˚C
  Maximum Ambient Temperature 39˚C 56˚C
  Temperature Indication Color Red Green
  Response Time Index Quick Response Type / Standard Type
  Spray Form Horizontal Side Wall Type
  Connection Screw Size PT1/2″ (15A)
  Orifice Diameter Ø11.2
  Flow Rate 80 LMP (1kg/㎠ – 1min)
  Test Pressure 2.5Mpa
  Material Forged Brass
  Finishing Ni-Cr plate

   Indicating Items

   

  Frame SWM
  Deflector Manufacturing year, SIDE WALL, Operating temperature, SWM
  Glass Bulb DI 973K

   Assembly Drawing

   Installation Drawing

 • Đầu phun Sprinkler hướng xuống
  Thông tin chi tiết:

  Là loại đầu phun hướng xuống mà chất lỏng giản nở được đóng  kín trong bóng thủy tinh đặc biệt, khi xảy ra hỏa hoạn nhiệt độ  xung quanh tăng lên làm cho chất lỏng trong bóng thủy tinh bị  giản nở và làm cho thủy tinh vỡ ra, và thoát nước ra ngoài.

  Specification

   

   

  Model No.

  SWP-1

  SWP-2

  Working Temperature

  68˚C

  93˚C

  Maximum Ambient Temperature

  39˚C

  56˚C

  Temperature Indication Color

  Red

  Green

  Response Time Index

  Quick Response Type / Standard Type

  Spray Form

  Pendent Type

  Connection Screw Size

  PT1/2″ (15A)

  Orifice Diameter

  Ø11.2

  Flow Rate

  80 LMP (1kg/ – 1min)

  Test Pressure

  2.5Mpa

  Material

  Forged Brass

  Finishing

  Ni-Cr plate

   

   

   Indicating Items

   

   

  Frame

  SWM

  Deflector

  Manufacturing year, SSP, Operating temperature, SWM

  Glass Bulb

  DI 973K

   

   

   

   Assembly Drawing

   

   

   Installation Drawing

   

   

 • Đầu phun Sprinkler hướng lên
  Thông tin chi tiết:

  Là loại đầu phun hướng lên mà chất lỏng giản nở được đóng  kín trong bóng thủy tinh đặc biệt, khi xảy ra hỏa hoạn nhiệt độ  xung quanh tăng lên làm cho chất lỏng trong bóng thủy tinh bị  giản nở và làm cho thủy tinh vỡ ra, và thoát nước ra ngoài.

   Specification

   

  Model No.

  SWH-1

  SWH-2

  Working Temperature

  68˚C

  93˚C

  Maximum Ambient Temperature

  39˚C

  56˚C

  Temperature Indication Color

  Red

  Green

  Response Time Index

  Quick Response Type / Standard Type

  Spray Form

  Horizontal Side Wall Type

  Connection Screw Size

  PT1/2″ (15A)

  Orifice Diameter

  Ø11.2

  Flow Rate

  80 LMP (1kg/ – 1min)

  Test Pressure

  2.5Mpa

  Material

  Forged Brass

  Finishing

  Ni-Cr plate

   

   Indicating Items

  Frame

  SWM

  Deflector

  Manufacturing year, SSU, Operating temperature, SWM

  Glass Bulb

  DI 973K

   Aseembly drawing

   

   

   Installation drawing

   

 • Đầu phun khô kiểu hướng xuống
  Thông tin chi tiết:

  Đầu phun dạng khô là dạng đầu phun được sử dụng với mục đích nhằm chống hiện tượng đông lạnh phát sinh trong môi trường lạnh khô. Nguyên lý hoạt động là khi xảy ra hỏa hoạn, chất lỏng trong bóng thủy tinh chịu tác động của nhiệt sẽ giản nở ra làm vỡ thủy tinh, làm bung nắp chặn dòng
  nước trên đầu phun.

 • Đầu phun khô kiểu quay ngang tường
  Thông tin chi tiết:

  Đầu phun dạng khô là dạng đầu phun được sử dụng với mục đích nhằm chống hiện tượng đóng băng phát sinh trong môi trường lạnh khô. Nguyên lý hoạt động là khi xảy ra hỏa hoạn, chất lỏng trong bóng thủy tinh chịu tác động của nhiệt sẽ giản nở ra làm vỡ thủy tinh, làm bung nắp chặn dòng nước trên đầu phun.

 • Dịch vụ nạp sạc khí Fm-200 (Hfc-227ea)
  Thông tin chi tiết:

      Công ty TNHH YUNSUNG VINA cung cấp dịch vụ nạp khí FM-200, CO2, N2  bằng công nghệ Hàn Quốc được kiểm định bởi cơ quan quản lý PCCC tại Việt Nam với thời gian chỉ từ 3 ngày;

  Hệ thống chữa cháy khí FM-200 sau khi được lắp đặt, trong các trường hợp sau cần nạp khí:
  – Trong quá trình sử dụng nếu có xảy ra hiện tượng rò rỉ khí.
  – Xảy ra hỏa hoạn và phun xả hết khí.

  Trước đây việc nạp sạc lại khí FM-200 gặp nhiều khó khăn vì tại Việt Nam chưa có trạm nạp, phải mất từ 4-6 tuần để vận chuyển sang các nhà sản xuất tại nước Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản để nạp sạc. Chính vì vậy những khu vực có yêu cầu phòng cháy chữa cháy cao cần phải có bình FM-200 dự phòng để thay thế khi cần thiết.
  Hiện nay, Công ty TNHH YUNSUNG VINA đã được đối tác Hàn Quốc lắp đặt dây chuyền nạp khí FM-200 tại. Hà Nội, vì vậy việc nạp sạc lại bình khí FM-200 luôn bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng rất nhanh chóng và thuận tiện.
          

       Công ty Yunsung nhận vỏ bình và nạp khí FM-200 bàn giao tại công trình cho Quý khách hàng siêu tốc trong vòng 48 giờ. Công suất nạp 50 bình/ngày.

  => Nạp khí FM-200 cho tất cả các hãng.
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 PNP
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 Chemori
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 Kidde
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 Dongsung
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 Viking
  + Nạp khí cho bình chữa cháy FM-200 Air Fire
  Và nhiều hãng khác….
  Một số hình ảnh nạp khí:

  Quý khách có bình chữa cháy FM-200 cần nạp lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

  Ngoài ra Yunsung Vina cung cấp dịch vụ nạp khí CO2, khí N2 nhanh chóng và đảm báo chất lượng

  giá cả hợp lý.

  Một số hình ảnh thi công thực tế

  Dự án: Lotte Hà Nội

  Công ty TNHH Yunsung Vina cung cấp:

  – AIKANG/Hàn Quốc – ỐNG CPVC CHỮA CHÁY Yunsung Vina, (Cho hệ thống chữa cháy tự động)

  – SD3- PHÁP ( Thiết bị hệ thống báo cháy tự động, báo rò gas, báo độ ẩm..);

  – MASTECO/ Hàn Quốc ( Hệ thống chữa cháy khí FM200, Đầu phun, Valve..);

  – DONGSUNG FINETEC CORP- Hàn Quốc ( Thiết bị hệ thống chữa cháy khí CO2, N2, FM200 & HFC-23, HFC-125);

  – PNP SAFETY- Hàn Quốc ( Thiết bị hệ thống chữa cháy khí CO2, N2, FM200, Thiết bị  chữa cháy:  Alarm valve, Deluge valve, đầu phun Sprinkler … );

  Tìm hiểu thêm: Hệ thống khí FM200 , Hệ thống ống CPVC chữa cháyThiết bị báo cháy SD3/Pháp

  Hotline: 0971.799.114 – 0979.550.089 Gọi để được tư vấn miễn phí và mua hàng bạn nhé.

Thứ tự: Trang