Tầm nhìn

Nắm bắt xu thế phát triển của ngành phòng cháy chữa cháy.

Công ty TNHH YUNSUNG VINA đã có chiến lược phát triển dài hạn để trong vòng 5 đến 10 năm sẽ trở thành nhà cung cấp sản phẩm khí chữa cháy hàng đầu tại Việt Nam. Với tầm nhìn đó, công ty có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất trang thiết bị Văn phòng cùng Nhà xưởng sản xuất hiện đại đồng bộ với công nghệ mới nhất đước đầu tư.