Bệnh viện Quân Y 105/BQP

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP BỆNH VIỆN QUÂN Y 105/TCHC

+ Quy mô công trình:

  • Vị trí: Số 01 – Chùa Thông – Sơn Lộc – Sơn Tây – Hà Nội.
  • Công trình y tế cấp 2;
  • Nhà cao 9 tầng gồm khối đế cao 3 tầng, khối trên cao 9 tầng; Diện tích XD 5.546m2 ;Diện tích sàn : 29.570m2

+ Sản phẩm phòng cháy do nhà thầu cung cấp và lắp đặt:

  • Hệ thống báo cháy tự động SD3 – Pháp
  • Hệ thống chữa cháy tự động
Thời gian thực hiện: 2016-2017.