Khách sạn FLC Luxury Sầm Sơn

Thông tin chung:

  • Căn hộ khách sạn 5 sao
  • Hạng mục: Hệ thống báo cháy SD3 – Pháp
  • Hạng mục: Hệ thống chữa cháy khí CO2 – PNP Hàn Quốc
  • Thời gian thực hiện : 2016-2017