Tháo bình khí FM200 tại đơn vị khách hàng

Đơn vị thi công YunSung thực hiện tháo lắp đặtbình khí FM200 tại đơn vị khách hàng