Bộ cách ly quang

Bộ cách ly quang

Mã sản phẩm: SBEX BZ2
Hãng sản xuất: SD3
Xuất xứ: Pháp
Download Catalouge:
Thông tin chi tiết:

Sử dụng cách ly quang điện các đầu báo và các điểm gọi, Được cung cấp khi thiết bị dò khác không được kết nối với tủ trung tấm của SD3.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN