Bộ dò khí hydro – địa chỉ

Bộ dò khí hydro – địa chỉ

Mã sản phẩm: GD104A
Hãng sản xuất: SD3
Xuất xứ: Pháp
Download Catalouge:
Thông tin chi tiết:

Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 • Bộ dò hơi xăng dầu – thường
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí Propane – thường (C3H8)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí hydro – thường (H2)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí mêtan – thường (CH4)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài