Card quản lý vùng chống nổ

Card quản lý vùng chống nổ

Mã sản phẩm: MBA95Ex
Hãng sản xuất: SD3
Xuất xứ: Pháp
Download Catalouge:
Thông tin chi tiết:

Lắp đáy hộp, cho tối đa 10 điểm EEX thông thường, tích hợp bộ cách ly, cách ly quang trên kênh thứ cấp, EN54-17, EN54-18, EN54-13 CE theo CPD

SẢN PHẨM LIÊN QUAN