Chuông báo cháy bên ngoài

Chuông báo cháy bên ngoài

Mã sản phẩm: 4479-24
Hãng sản xuất: SD3
Xuất xứ: Pháp
Download Catalouge:
Thông tin chi tiết:

Đường kính 6”, 93 db, 24Vdc. Màu đỏ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN